Priedas:Lenkų kalbos Svodešo sąrašas

Puslapis iš Vikižodyno, laisvojo žodyno.
Pereiti į navigaciją Jump to search

Čia pateikiamas Svodešo sąrašas lietuvių ir lenkų kalbomis.

Pateikimas[taisyti]

XX a. penktojo dešimtmečio pabaigoje tapo žinoma, kad radioaktyviąja anglimi galima datuoti objektus. Kalbininkas Morisas Svodešas iškėlė idėją, kad žodžiai kinta gan panašiu būdu kaip ir radioaktyvioji anglis, ir savo metodu rėmėsi kalbų giminingumui tirti. Tam, kad būtų įmanoma palyginti skirtingų kultūrų kalbas, savo sąrašuose jis pateikė prasmes, kurios, galima numanyti, yra universalios, t.y., sutinkamos kiek galima daugiau kultūrų. Tuomet naudodamas tam tikrus algoritmus lyginant panašius žodžius jis apskaičiuodavo bet kokių dviejų giminingų kalbų išsiskyrimo laikotarpį. 1950 m. jo sudarytuose sąrašuose būdavo 165 žodžiai, vėliau 1952 m. žodžių skaičius padidintas iki 215 (vėliau pastarasis sąrašas kritikuotas kaip nepakankamai universalus). Daugiau informacijos galite rasti straipsnyje Svodešo sąrašas.

Nr. lietuvių k. lenkų kalba
polski
TFA
tarimas
1 ja [ja]
2 tu ty, Pan/Pani (formaliai) [tɨ], [pan]
3 jis on [ɔn]
4 mes my [mɨ]
5 jūs wy, Państwo (formaliai) [vɨ], [ˈpaɲstfɔ]
6 jie oni [ˈɔni]
7 šis to [tɔ]
8 tas tamto [ˈtamtɔ]
9 čia tu [tu]
10 ten tam [tam]
11 kas (apie žmogų) kto [ktɔ]
12 kas (apie daiktus) co [ʦɔ]
13 kur gdzie [ɡdzʲɛ]
14 kada kiedy [ˈkʲɛdɨ]
15 kaip jak [jak]
16 ne nie [ɲɛ]
17 visi każdy [ˈkaʒdɨ]
18 daug dużo, wiele [ˈduʒɔ]
19 keli kilka [ˈkʲilka]
20 mažai mało [ˈmawɔ]
21 kitas drugi [ˈdruɡi]
22 vienas jeden [ˈjɛdɛn]
23 du dwa [dva]
24 trys trzy [tʃɨ]
25 keturi cztery [ˈʧtɛrɨ]
26 penki pięć [pʲɛ̃tɕ]
27 didelis wielki [ˈvʲɛlkʲi]
28 ilgas długi [ˈdwuɡi]
29 platus szeroki [ʃɛˈrɔki]
30 storas gęsty [ˈɡɛ̃stɨ]
31 sunkus ciężki [ˈʨɛ̃ʃki]
32 mažas mały [ˈmawɨ]
33 trumpas krótki [ˈkrutkʲi]
34 siauras wąski [ˈvɔ̃ski]
35 plonas cienki [ˈʨɛ̃nkʲi]
36 moteris kobieta [kɔˈbʲɛta]
37 vyras mężczyzna [mɛ̃ˈʃʧɨzna]
38 žmogus człowiek [ˈʧwɔvʲɛk]
39 vaikas dziecko [ˈʥɛʦkɔ]
40 žmona żona, małżonka [ˈʒɔna], [mawˈʒɔnka]
41 vyras mąż, małżonek [ˈmɔ̃ʒ], [mawˈʒɔnɛk]
42 motina matka [ˈmatka]
43 tėvas ojciec [ˈɔjʨɛʦ]
44 gyvūnas zwierzę [ˈzvʲɛʒɛ̃]
45 žuvis ryba [rˈɨba]
46 paukštis ptak [ptak]
47 šuo pies [pʲɛs]
48 utėlė wesz [vˈɛʃ]
49 gyvatė wąż [vɔ̃ʒ]
50 kirminas, kirmėlė robak [ˈrɔbak]
51 medis drzewo [ˈdʒɛvɔ]
52 miškas las [las]
53 lazda kijek [ˈlaska]
54 vaisius owoc [ˈɔvɔʦ]
55 sėkla ziarno [ˈʑarnɔ]
56 lapas liść [ʎiɕʨ]
57 šaknis korzeń [ˈkɔʒɛɲ]
58 žievė (medžio) kora [ˈkɔra]
59 gėlė kwiat [kfʲat]
60 žolė trawa [ˈtrava]
61 virvė sznur [ʃnur]
62 oda skóra [ˈskura]
63 mėsa mięso [ˈmʲɛ̃sɔ]
64 kraujas krew [krɛf]
65 kaulas kość [kɔɕʨ]
66 riebalai, taukai tłuszcz [twuʃʧ]
67 kiaušinis jajko [ˈjajkɔ]
68 ragas róg [ruk]
69 uodega ogon [ˈɔɡɔn]
70 plunksna pióro [ˈpʲurɔ]
71 plaukai włos [vwɔs]
72 galva głowa [ˈɡwɔva]
73 ausis ucho [ˈuxɔ]
74 akis oko [ˈɔkɔ]
75 nosis nos [nɔs]
76 burna usta (plural only) [ˈusta]
77 tooth ząb [zɔ̃p]
78 liežuvis język [ˈjɛ̃zɨk]
79 piršto nagas paznokieć [paˈznɔkʲɛʨ]
80 pėda stopa [ˈstɔpa]
81 koja noga [ˈnɔɡa]
82 kelis kolano [kɔˈlanɔ]
83 ranka ręka [ˈrɛ̃ka]
84 sparnas skrzydło [ˈskʃɨdwɔ]
85 pilvas brzuch [bʒux]
86 viduriai wnętrzności (plural only) [vnɛ̃ˈʧnɔɕʨi]
87 kaklas szyja [ʃɨja]
88 nugara plecy (plural only) [plɛʦɨ]
89 krūtis pierś [ˈpʲɛrɕ]
90 širdis serce [ˈsɛrʦɛ]
91 kepenys wątroba [vɔ̃ˈtrɔba]
92 gerti pić [pʲiʨ]
93 valgyti jeść [jɛɕʨ]
94 kąsti gryźć [ɡrɨɕʨ]
95 čiulpti ssać [ˈssaʨ]
96 spjauti pluć [ˈpluʨ]
97 vemti wymiotować [vɨmʲɔˈtɔvaʨ]
98 pūsti dmuchać [ˈdmuxaʨ]
99 kvėpuoti oddychać [ɔdˈdixaʨ]
100 juoktis śmiać się [ɕmʲaʨ ɕɛ̃]
101 matyti widzieć [ˈvʲiʥɛʨ]
102 girdėti słyszeć [ˈswɨʃɛʨ]
103 žinoti wiedzieć [ˈvʲɛʥɛʨ]
104 galvoti myśleć [ˈmɨɕlɛʨ]
105 uosti czuć [ʧuʨ]
106 bijoti bać się [ˈbaʨ ɕɛ̃]
107 miegoti spać [spaʨ]
108 gyventi żyć [ʒɨʨ]
109 mirti umierać [uˈmʲɛraʨ]
110 žudyti zabijać [ˈzabʲiʨ]
111 kovoti walczyć [ˈvalʧɨʨ]
112 medžioti polować [pɔˈlɔvaʨ]
113 smogti uderzać [uˈdɛ̃ʒaʨ]
114 pjauti, kirpti ciąć [ʨɔ̃ʨ]
115 skelti rąbać [ˈrɔ̃baʨ]
116 durti pchnąć nożem [pxnɔ̃ʨ nuʃɛm]
117 drėksti, brėžti drapać [ˈdrapaʨ]
118 kasti, rausti drążyć [ˈdrɔ̃ʒɨʨ]
119 plaukti pływać [ˈpwɨvaʨ]
120 skristi latać [ˈlataʨ]
121 eiti, vaikščioti iść [iɕʨ]
122 ateiti przychodzić [pʃɨˈxɔʥiʨ]
123 gulėti leżeć
124 sėdėti siadać [ˈɕadaʨ]
125 stovėti wstawać
126 apsisukti skręcać [ˈskrɛ̃ʦiʨ]
127 kristi padać [ˈpadaʨ]
128 duoti dawać [ˈdavaʨ]
129 laikyti trzymać [ˈtʃɨmaʨ]
130 spausti, gręžti ściskać [ˈɕʨiskaʨ]
131 trinti trzeć [ˈtʃɛʨ]
132 plauti, skalbti myć [mɨʨ]
133 šluostyti, braukti, valyti wycierać [vɨˈʨɛraʨ]
134 traukti ciągnąć [ˈʨɔ̃ɡnɔ̃ʨ]
135 stumti pchać [pxaʨ]
136 mesti rzucać [ˈʒuʦaʨ]
137 rišti wiązać [ˈvʲɔ̃zaʨ]
138 siūti szyć [ʃɨʨ]
139 skaičiuoti liczyć [ˈʎiʧɨʨ]
140 sakyti mówić [ˈmuviʨ]
141 dainuoti śpiewać [ˈɕpʲɛvaʨ]
142 žaisti bawić się [ˈbavʲiʨ ɕɛ̃]
143 plūduriuoti pływać [ˈpwɨvaʨ]
144 tekėti płynąć [ˈpwɨnɔ̃ʨ]
145 šalti marznąć [ˈmarznɔ̃ʨ]
146 tinti pęcznieć [ˈpɛ̃ʧɲɛʨ]
147 saulė słońce [ˈswɔɲʦɛ]
148 mėnulis księżyc [ˈkɕɛ̃ʒɨʦ]
149 žvaigždė gwiazda [ˈɡvʲazda]
150 vanduo woda [ˈvɔda]
151 lietus deszcz [dɛʃʧ]
152 upė rzeka [ˈʒɛka]
153 ežeras jezioro [jɛˈʑɔrɔ]
154 jūra morze [ˈmɔʒɛ]
155 druska sól [sul]
156 akmuo kamień [ˈkamʲɛɲ]
157 smėlis piasek [ˈpʲasɛk]
158 dulkės kurz [kuʃ]
159 žemė ziemia [ˈʑɛmʲa]
160 debesis chmura [ˈxmura]
161 rūkas mgła [mɡwa]
162 dangus niebo [ˈɲɛbɔ]
163 vėjas wiatr [vʲiatr]
164 sniegas śnieg [ɕɲɛk]
165 ledas lód [lut]
166 dūmai dym [dɨm]
167 ugnis ogień [ˈɔɡʲɛɲ]
168 pelenai popiół [ˈpɔpʲuw]
169 degti palić się [ˈpaʎiʨ ɕɛ̃]
170 kelias droga [ˈdrɔɡa]
171 kalnas góra [ˈɡura]
172 raudonas czerwony [ʧɛrˈvɔnɨ]
173 žalias zielony [ʑɛˈlɔnɨ]
174 geltonas żółty [ˈʒuwtɨ]
175 baltas biały [ˈbʲawɨ]
176 juodas czarny [ˈʧarnɨ]
177 naktis noc [nɔʦ]
178 diena dzień [ʥɛɲ]
179 metai rok [rɔk]
180 šiltas ciepło [ˈʨɛpwɔ]
181 šaltas zimno [ˈʑimnɔ]
182 pilnas pełny [ˈpɛwnɨ]
183 naujas nowy [ˈnɔvɨ]
184 senas stary [ˈstarɨ]
185 geras dobry [ˈdɔbrɨ]
186 blogas zły [zwɨ]
187 supuvęs zgniły [ˈzɡɲiwɨ]
188 purvinas brudny [ˈbrudnɨ]
189 tiesus prosty [ˈprɔstɨ]
190 apskritas okrągły [ɔˈkrɔ̃ɡwɨ]
191 aštrus ostry [ˈɔstrɨ]
192 bukas tępy [ˈtɛ̃pɨ]
193 glotnus, lygus gładki [ˈɡwatkɨ]
194 drėgnas mokry [ˈmɔkrɨ]
195 sausas suchy [ˈsuxɨ]
196 teisingas poprawny, prawidłowy [pɔˈpravnɨ]
197 arti blisko [ˈbʎiskɔ]
198 toli daleko [daˈlɛkɔ]
199 dešinė prawy [ˈpravɨ]
200 kairė lewy [ˈlɛvɨ]
201 prie do [dɔ]
202 in (žymint vietą) w [v]
203 su z [z]
204 ir i [i]
205 jei jeżeli [jɛˈʒɛʎɨ]
206 todėl bo [bɔ]
207 vardas imię [ˈimʲɛ̃]


Nebaigta   Šis straipsnis yra nebaigtas. Jūs galite prisidėti prie Vikižodyno redaguodamas šį straipsnį..Konkretieji nebaigtumo šablonai
Svodešo sąrašai

albanų – arabų – armėnų – arumunų – baltarusių – bulgarų – chantų – čekų – danų – esperanto – estų – dabartinės graikų , senovės graikų – hindi – PIE – islandų – italų – japonų – kartvelų – katalonų – kinų: kantono, mandarinų , Priedas:Pietų minų kalbos Svodešo sąrašas – korėjiečių – kroatų – latvių – lenkų – nyderlandų – portugalų – prancūzų – rumunų – rusų – suomių – švedų – turkų – vengrų – vietnamiečių – vokiečių –