Priedas:Indoeuropiečių prokalbės Svodešo sąrašas

Puslapis iš Vikižodyno, laisvojo žodyno.
Jump to navigation Jump to search

Čia pateikiamas Svodešo sąrašas lietuvių kalba ir indoeuropiečių prokalbe.

Pateikimas[taisyti]

XX a. penktojo dešimtmečio pabaigoje tapo žinoma, kad radioaktyviąja anglimi galima datuoti objektus. Kalbininkas Morisas Svodešas iškėlė idėją, kad žodžiai kinta gan panašiu būdu kaip ir radioaktyvioji anglis, ir savo metodu rėmėsi kalbų giminingumui tirti. Tam, kad būtų įmanoma palyginti skirtingų kultūrų kalbas, savo sąrašuose jis pateikė prasmes, kurios, galima numanyti, yra universalios, t.y., sutinkamos kiek galima daugiau kultūrų. Tuomet naudodamas tam tikrus algoritmus lyginant panašius žodžius jis apskaičiuodavo bet kokių dviejų giminingų kalbų išsiskyrimo laikotarpį. 1950 m. jo sudarytuose sąrašuose būdavo 165 žodžiai, vėliau 1952 m. žodžių skaičius padidintas iki 215 (vėliau pastarasis sąrašas kritikuotas kaip nepakankamai universalus). Daugiau informacijos galite rasti straipsnyje Svodešo sąrašas.

Sąrašas[taisyti]

Nr. lietuvių k. indoeuropiečių prokalbė
1 *éǵh₂(om)
2 tu *túh₂
3 jis
4 mes *éǵh₂
5 jūs *túh₂
6 jie
7 šis *kos, *koh₂, *kod
8 tas *só, *séh₂, *tód
9 čia
10 ten
11 kas (apie žmogų) *kʷos
12 kas (apie daiktus)
13 kur
14 kada
15 kaip
16 ne *ne, *ney
17 visi
18 daug
19 keli *kaylo-, *solwo-
20 mažai
21 kitas *h₂el-yó-, *h₂el-nó-
22 vienas *(H)óynos, *(H)óykos, *(H)óywos
23 du *dwóh₁; *dwó
24 trys *tréyes
25 keturi *kʷetwóres
26 penki *pénkʷe
27 didelis
28 ilgas *dluh₂gʰós
29 platus
30 storas *bʰenǵʰ
31 sunkus *gʷerH₃-
32 mažas *mey-
33 trumpas *mreǵʰú-
34 siauras *h₂enǵʰ-
35 plonas *ténh₂us
36 moteris *gʷḗn, h₁esor-
37 vyras *h₂nḗr, *wiHrós
38 žmogus *mánus
39 vaikas
40 žmona
41 vyras
42 motina *méh₂tēr
43 tėvas *átta, *ph₂tḗr
44 gyvūnas
45 žuvis *dʰǵʰu-
46 paukštis *h₂éwis
47 šuo *ḱwṓ
48 utėlė *knid-, *luhs-
49 gyvatė *h₂engwi, *neh₁tr-
50 kirminas, kirmėlė *wr̥mi-
51 medis *dóru
52 miškas
53 lazda *ǵhasto-, *ǵhazdho-
54 vaisius
55 sėkla
56 lapas
57 šaknis *wréh₂ds
58 žievė (medžio)
59 gėlė
60 žolė *koino-
61 virvė
62 oda *pel-, *twékos
63 mėsa
64 kraujas *krewh₂-, *h₁ésh₂r̥-
65 kaulas *h₃ost-, *kost-
66 riebalai, taukai *smeru-
67 kiaušinis *h₂ōwyóm
68 ragas *keg-, *ḱer-
69 uodega
70 plunksna
71 plaukai *pulh₂-
72 galva *kaput-, *gʰebʰelo-
73 ausis *h₂ows-
74 akis *h₃okʷ-
75 nosis *hnéh₂s, *nā́s
76 burna *h₁oh₁s-
77 tooth *h₃dónts, *ǵembʰ-
78 liežuvis *dn̥ǵʰwéh₂s
79 piršto nagas *h₃nógʰ(r)o-
80 pėda *pṓds
81 koja *kroksko
82 kelis *ǵónu ~ *ǵnéw-g
83 ranka *ǵʰés-ro-, *mar-, *man-
84 sparnas
85 pilvas *udero-
86 viduriai *eh₁ter-
87 kaklas *mon-
88 nugara
89 krūtis *peg-, *psten-
90 širdis *ḱḗr (kilmininkas *ḱr̥dés)
91 kepenys *yeh₁kwr̥-
92 gerti *peh₃i-, *h₁egʷʰ-
93 valgyti *h₁ed-
94 kąsti *gʷruhǵʰ-, *denḱ-, *h₁ed-
95 čiulpti *dʰeh₁(i)-
96 spjauti *sp(y)eu-
97 vemti *wem-, *h₁reug-
98 pūsti *wāt-, *weh₁-
99 kvėpuoti *pneu-
100 juoktis *(s)mei-
101 matyti *derḱ-, *weyd-
102 girdėti *ḱlew-
103 žinoti *ǵneh₃-, *weyd-
104 galvoti *tong-
105 uosti *h₃ed-
106 bijoti
107 miegoti *drem-
108 gyventi *gʷeiH₃w-
109 mirti *mer-
110 žudyti *gʷʰen-
111 kovoti
112 medžioti
113 smogti *pleh₂k-
114 pjauti, kirpti
115 skelti
116 durti
117 drėksti, brėžti *gerbʰ-
118 kasti, rausti
119 plaukti *néh₂-u-
120 skristi *pet-, *gʷel-
121 eiti, vaikščioti *gʰredʰ-
122 ateiti *gʷem-, *gʷeh₂-
123 gulėti *legʰ-, *ḱey-
124 sėdėti *sed-
125 stovėti *steh₂-
126 apsisukti
127 kristi
128 duoti *deh₃-
129 laikyti *segʰ-
130 spausti, gręžti
131 trinti *melh₁-
132 plauti, skalbti *leh₂w-, *neygʷ-
133 šluostyti, braukti, valyti
134 traukti
135 stumti
136 mesti *swep-
137 rišti
138 siūti *syuh₁-
139 skaičiuoti
140 sakyti
141 dainuoti *kan-
142 žaisti
143 plūduriuoti
144 tekėti
145 šalti
146 tinti
147 saulė *sóh₂wl̥
148 mėnulis *mḗh₁n̥s
149 žvaigždė *h₂stḗr
150 vanduo *akʷā, h₂ep-
151 lietus h₂ekmon-
152 upė *h₂ekw-eh₂-
153 ežeras *h₂ep-
154 jūra
155 druska *sal-
156 akmuo *h₂ekmon
157 smėlis
158 dulkės *pers-
159 žemė *dʰéǵʰōm
160 debesis *nébʰos
161 rūkas *sneudh-
162 dangus
163 vėjas *ḱewero-
164 sniegas *sneigwh-
165 ledas *yeg-
166 dūmai *dʰuh₁mós
167 ugnis *h₁eh₂ter-, *h₁égnis
168 pelenai *h₃és-no-, *h₃és-i-
169 degti *dʰegʷh-, *swel-, *h₁ews-
170 kelias *pent-
171 kalnas *gʷerh₃-
172 raudonas *h₁rewdʰós
173 žalias
174 geltonas *k(e)nhkos
175 baltas *h₂elbʰós
176 juodas *swordós, *h₂ems-
177 naktis *nókʷts
178 diena *h₂eǵh-, *dei-n-
179 metai *yeHr-, *wet-
180 šiltas *tep-, *gʷʰer-
181 šaltas *gel-, *ǵel-
182 pilnas *pl̥h₁nós
183 naujas *néwos
184 senas *senh₁ó-
185 geras *bʰed-, *h₁su-
186 blogas *h₂wap-
187 supuvęs
188 purvinas
189 tiesus
190 apskritas
191 aštrus *h₁edʰ-, *h₂eḱ-
192 bukas
193 glotnus, lygus
194 drėgnas *wed
195 sausas *ters-
196 teisingas
197 arti
198 toli *wi
199 dešinė *deḱs-
200 kairė *sewyós
201 prie *epi, *opi, *h₁ad
202 in (vietos žymėjimas) *(h₁?)en, *(h₁?)en-ter
203 su *kom, *pe
204 ir *kʷe, *de, *nu
205 jei
206 todėl
207 vardas *h₁nḗh₃mn̥
Svodešo sąrašai

albanų – arabų – armėnų – arumunų – baltarusių – bulgarų – chantų – čekų – danų – esperanto – estų – dabartinės graikų , senovės graikų – hindi – PIE – islandų – italų – japonų – kartvelų – katalonų – kinų: kantono, mandarinų , Priedas:Pietų minų kalbos Svodešo sąrašas – korėjiečių – kroatų – latvių – lenkų – nyderlandų – portugalų – prancūzų – rumunų – rusų – suomių – švedų – turkų – vengrų – vietnamiečių – vokiečių –