järvi

Puslapis iš Vikižodyno, laisvojo žodyno.

 Karelų kalba[taisyti]

Sego ežeras

Tarimas[taisyti]

Daiktavardis[taisyti]

järvi

  1. ežeras (lt)
Daiktavardžio järvi linksniavimas (ovi linksniuotė)
Vienos karelų variantas
Vienaskaita Daugiskaita
V. järvi järvet
G. järven
järvi
järvet
K. järven järvien
Pr. järvie järvijä
Es. järvenä järvilöinä
Tl. järvekši järvilöiksi
Ab. järvettä järvilöittä
Vi. järveššä järvilöissä
El. järveštä järvilöistä
Kr. järveh järvilöih
Gr.
Ar.
järvellä järvilöillä
A. järveltä järvilöiltä
Km. järvilöineh järvilöineh
Pl.
In. järvilöin
Daiktavardžio järvi linksniavimas (ovi linksniuotė)
Tverės karelų variantas
Vienaskaita Daugiskaita
V. järvi järvet
G. järven
järvi
järvet
K. järven järvilöin
Pr. järvie järvilöidä
Es. järvenä järvilöinä
Tl. järvekši järvilöiksi
Ab. järvettä järvilöittä
Vi. järveššä järvilöissä
El. järveštä järvilöistä
Kr. järveh järvilöih
Gr.
Ar.
järvellä järvilöillä
A. järveldä järvilöildä
Km. järvenke järvilöinke
Pl. järvečči järvilöičči
In. järvilöin

Kitos formos, sinonimai ir susiję žodžiai[taisyti]

Etimologija[taisyti]

Iš finų prokalbės *järvi, iš Permės finų prokalbės *jäwrä, skolinys arba iš baltų-slavų prokalbės *jaurā (palyginimui, lietuvių k. jaura („pelkė“)), arba iš indoeuropiečių prokalbės *yewHr-. Giminiškas estų k. järv, Veru k. järv', suomių k. järvi, lyvių k. jǭra, ižorų k. järvi, Oloneco karelų k. järvi, vepsų k. järv, vodų k. järvi, samių prokalbės *jāvrē.

Kategorijos[taisyti]

Taip pat žiūrėkite[taisyti]


 Suomių kalba[taisyti]

Saimos ežeras

Tarimas[taisyti]

  • TFA: [ˈjærʋi]
    •   

Daiktavardis[taisyti]

järvi

  1. ežeras (lt)
Daiktavardžio järvi linksniavimas (ovi linksniuotė)
be priebalsių laipsniavimo
Vienaskaita Daugiskaita
V. järvi järvet
G. V. järvi järvet
K. järven
K. järven järvien
Pr. järveä järviä
Vi. järvessä järvissä
El. järvestä järvistä
Kr. järveen järviin
Gr. järvellä järvillä
A. järveltä järviltä
Ar. järvelle järville
Es. järvenä järvinä
Tl. järveksi järviksi
Ab. järvettä järvittä
In. järvin
Km. Žr. žemiau pateiktas savybines formas
Daiktavardžio järvi savybinės formos (ovi linksniuotė)
be priebalsių laipsniavimo
(I a. vns.) pirmojo asmens vienaskaita
Vienaskaita Daugiskaita
V. järveni järveni
G. V. järveni järveni
K. järveni
K. järveni järvieni
Pr. järveäni järviäni
Vi. järvessäni järvissäni
El. järvestäni järvistäni
Kr. järveeni järviini
Gr. järvelläni järvilläni
A. järveltäni järviltäni
Ar. järvelleni järvilleni
Es. järvenäni järvinäni
Tl. järvekseni järvikseni
Ab. järvettäni järvittäni
In.
Km. järvineni
(II a. vns.) antrojo asmens vienaskaita
Vienaskaita Daugiskaita
V. järvesi järvesi
G. V. järvesi järvesi
K. järvesi
K. järvesi järviesi
Pr. järveäsi järviäsi
Vi. järvessäsi järvissäsi
El. järvestäsi järvistäsi
Kr. järveesi järviisi
Gr. järvelläsi järvilläsi
A. järveltäsi järviltäsi
Ar. järvellesi järvillesi
Es. järvenäsi järvinäsi
Tl. järveksesi järviksesi
Ab. järvettäsi järvittäsi
In.
Km. järvinesi
(I a. dgs.) pirmojo asmens daugiskaita
Vienaskaita Daugiskaita
V. järvemme järvemme
G. V. järvemme järvemme
K. järvemme
K. järvemme järviemme
Pr. järveämme järviämme
Vi. järvessämme järvissämme
El. järvestämme järvistämme
Kr. järveemme järviimme
Gr. järvellämme järvillämme
A. järveltämme järviltämme
Ar. järvellemme järvillemme
Es. järvenämme järvinämme
Tl. järveksemme järviksemme
Ab. järvettämme järvittämme
In.
Km. järvinemme
(II a. dgs.) antrojo asmens daugiskaita
Vienaskaita Daugiskaita
V. järvenne järvenne
G. V. järvenne järvenne
K. järvenne
K. järvenne järvienne
Pr. järveänne järviänne
Vi. järvessänne järvissänne
El. järvestänne järvistänne
Kr. järveenne järviinne
Gr. järvellänne järvillänne
A. järveltänne järviltänne
Ar. järvellenne järvillenne
Es. järvenänne järvinänne
Tl. järveksenne järviksenne
Ab. järvettänne järvittänne
In.
Km. järvinenne
(III a.) trečiasis asmuo
Vienaskaita Daugiskaita
V. järvensä järvensä
G. V. järvensä järvensä
K. järvensä
K. järvensä järviensä
Pr. järveään
järveänsä
järviään
järviänsä
Vi. järvessään
järvessänsä
järvissään
järvissänsä
El. järvestään
järvestänsä
järvistään
järvistänsä
Kr. järveensä järviinsä
Gr. järvellään
järvellänsä
järvillään
järvillänsä
A. järveltään
järveltänsä
järviltään
järviltänsä
Ar. järvelleen
järvellensä
järvilleen
järvillensä
Es. järvenään
järvenänsä
järvinään
järvinänsä
Tl. järvekseen
järveksensä
järvikseen
järviksensä
Ab. järvettään
järvettänsä
järvittään
järvittänsä
In.
Km. järvineen
järvinensä

Kitos formos, sinonimai ir susiję žodžiai[taisyti]

Etimologija[taisyti]

Iš finų prokalbės *järvi, iš Permės finų prokalbės *jäwrä, skolinys arba iš baltų-slavų prokalbės *jaurā (palyginimui, lietuvių k. jaura („pelkė“)), arba iš indoeuropiečių prokalbės *yewHr-. Giminiškas estų k. järv, Veru k. järv', lyvių k. jǭra, ižorų k. järvi, karelų k. järvi, Oloneco karelų k. järvi, vepsų k. järv, vodų k. järvi, samių prokalbės *jāvrē.

Kategorijos[taisyti]

Taip pat žiūrėkite[taisyti]