Pereiti prie turinio

Sąrašas:Kinų hieroglifų raktai/116 穴

Puslapis iš Vikižodyno, laisvojo žodyno.

Kinų hieroglifų rodyklė: 穴[taisyti]

  • Kategorija: Skylė, anga, angos kepurė. Ana, anakanmuri. Šiame sąraše - 481 hieroglifas.

+0 štrichų

, 𥤢

+1 štrichas

+2 štrichai

, , , 𥤣, 𥤤, 𥤥, 𥤦, 𫞹, 𬔅

+3 štrichai

, , , , , 𥤧, 𥤨, 𥤩, 𥤪, 𥤫, 𥤬, 𥤭, 𥤮, 𥤯, 𥤰, 𥤱, 𥤲, 𥤳

+4 štrichai

, , , 穿, , , , , , , , , 𥤴, 𥤵, 𥤶, 𥤷, 𥤸, 𥤹, 𥤺, 𥤻, 𥤼, 𥤽, 𥤾, 𥤿, 𥥀, 𥥁, 𥥂, 𥥃, 𥥄, 𥥅, 𥥆, 𫁊, 𬔆, 𬔇

+5 štrichai

, , , , , , , , , , , , , , 𥥇, 𥥈, 𥥉, 𥥊, 𥥋, 𥥌, 𥥍, 𥥎, 𥥏, 𥥐, 𥥑, 𥥒, 𥥓, 𥥔, 𥥕, 𥥖, 𥥗, 𥥘, 𥥙, 𥥚, 𥥛, 𥥜, 𥥝, 𥥞, 𥥟, 𫁋, 𬔈

+6 štrichai

, , , , , , , , , , , , , , 𥥠, 𥥡, 𥥢, 𥥣, 𥥤, 𥥥, 𥥦, 𥥧, 𥥨, 𥥩, 𥥪, 𥥫, 𥥬, 𥥭, 𥥮, 𥥯, 𥥰, 𥥱, 𥥲, 𥥳, 𥥴, 𥥵, 𫁌, 𫁍, 𬔉, 𬔊

+7 štrichai

, , , , , , , , , , , , , 𥥶, 𥥷, 𥥸, 𥥹, 𥥺, 𥥻, 𥥼, 𥥽, 𥥾, 𥥿, 𥦀, 𥦁, 𥦂, 𥦃, 𥦄, 𥦅, 𥦆, 𥦇, 𥦈, 𥦉, 𥦊, 𥦋, 𥦌, 𥦍, 𥦎, 𥦏, 𥦐, 𥦑, 𥦒, 𥦓, 𥦔, 𥦕, 𥦖, 𥦗, 𥦘, 𥦙, 𥦚, 𫁎, 𫁏, 𫁐, 𬔋, 𬔌

+8 štrichai

, , , , , , , , , , , , , , 𥦛, 𥦜, 𥦝, 𥦞, 𥦟, 𥦠, 𥦡, 𥦢, 𥦣, 𥦤, 𥦥, 𥦦, 𥦧, 𥦨, 𥦩, 𥦪, 𥦫, 𥦬, 𥦭, 𥦮, 𥦯, 𥦰, 𥦱, 𥦲, 𥦳, 𥦴, 𥦵, 𥦶, 𥦷, 𫁑, 𫁒, 𫁓, 𬔍

+9 štrichai

, , , , , , , , 𥦸, 𥦹, 𥦺, 𥦻, 𥦼, 𥦽, 𥦾, 𥦿, 𥧀, 𥧁, 𥧂, 𥧃, 𥧄, 𥧅, 𥧆, 𥧇, 𥧈, 𥧉, 𥧊, 𥧋, 𥧌, 𥧍, 𥧎, 𥧏, 𫁔, 𫁕

+10 štrichų

, , , , , , , , , , 𥧐, 𥧑, 𥧒, 𥧓, 𥧔, 𥧕, 𥧖, 𥧗, 𥧘, 𥧙, 𥧚, 𥧛, 𥧜, 𥧝, 𥧞, 𥧟, 𥧠, 𥧡, 𥧣, 𥧤, 𥧥, 𥧦, 𥧧, 𥧨, 𥧩, 𥧪, 𥧫, 𫁖, 𬔎, 𬔏

+11 štrichų

, , , , , , , , , , , , , , , 𥧬, 𥧭, 𥧮, 𥧯, 𥧰, 𥧱, 𥧲, 𥧳, 𥧴, 𥧵, 𥧶, 𥧷, 𥧸, 𥧹, 𥧺, 𥧻, 𥧽, 𥧾, 𥧿, 𥨀, 𥨁, 𥨂, 𥨃, 𥨄, 𥨅, 𥨆, 𥨇, 𥨈, 𥨉, 𥨊, 𥨋, 𫁗, 𫁘, 𫁙, 𫁚, 𬔐, 𬔑, 𬔒, 𬔓

+12 štrichų

, 窿, , , , , , , , , , , , 𥧼, 𥨌, 𥨍, 𥨎, 𥨏, 𥨐, 𥨑, 𥨒, 𥨓, 𥨔, 𥨕, 𥨖, 𥨗, 𥨘, 𥨙, 𥨚, 𥨛, 𥨜, 𥨝, 𥨞, 𥨟, 𥨩, 𫁛

+13 štrichų

, , , , 𥨠, 𥨡, 𥨢, 𥨣, 𥨤, 𥨥, 𥨦, 𥨧, 𥨨, 𫁜, 𬔔

+14 štrichų

, , , 𥨪, 𥨫, 𥨬, 𥨭, 𥨮, 𥨯, 𥨲

+15 štrichų

, , 𥨰, 𥨱, 𥨳, 𥨴, 𥨶, 𥨷, 𥨸, 𥨹, 𥨺

+16 štrichų

, , 𥨵, 𥨻, 𥨼, 𥨽, 𥨾, 𥨿, 𥩀, 𥩁, 𥩂, 𥩃, 𥩄, 𥩅, 𥩆, 𥩇, 𥩈, 𬔕

+17 štrichų

, , 𥩉, 𫞺

+18 štrichų

𥩊, 𥩋, 𫁝

+19 štrichų

𥩌, 𥩍, 𥩏, 𥩐, 𥩑

+20 štrichų

𥩎, 𥩒

+21 štrichas

𥩓

+24 štrichai

𥩔

Kategorijos[taisyti]

+0 štrichų

Kategorija:穴, Kategorija:𥤢

+1 štrichas

Kategorija:穵

+2 štrichai

Kategorija:究, Kategorija:穷, Kategorija:䆑, Kategorija:𥤣, Kategorija:𥤤, Kategorija:𥤥, Kategorija:𥤦, Kategorija:𫞹, Kategorija:𬔅

+3 štrichai

Kategorija:穸, Kategorija:穹, Kategorija:空, Kategorija:穻, Kategorija:䆒, Kategorija:𥤧, Kategorija:𥤨, Kategorija:𥤩, Kategorija:𥤪, Kategorija:𥤫, Kategorija:𥤬, Kategorija:𥤭, Kategorija:𥤮, Kategorija:𥤯, Kategorija:𥤰, Kategorija:𥤱, Kategorija:𥤲, Kategorija:𥤳

+4 štrichai

Kategorija:穼, Kategorija:穽, Kategorija:穾, Kategorija:穿, Kategorija:窀, Kategorija:突, Kategorija:窂, Kategorija:窃, Kategorija:䆓, Kategorija:䆔, Kategorija:䆕, Kategorija:䆖, Kategorija:𥤴, Kategorija:𥤵, Kategorija:𥤶, Kategorija:𥤷, Kategorija:𥤸, Kategorija:𥤹, Kategorija:𥤺, Kategorija:𥤻, Kategorija:𥤼, Kategorija:𥤽, Kategorija:𥤾, Kategorija:𥤿, Kategorija:𥥀, Kategorija:𥥁, Kategorija:𥥂, Kategorija:𥥃, Kategorija:𥥄, Kategorija:𥥅, Kategorija:𥥆, Kategorija:𫁊, Kategorija:𬔆, Kategorija:𬔇

+5 štrichai

Kategorija:窄, Kategorija:窅, Kategorija:窆, Kategorija:窇, Kategorija:窈, Kategorija:窉, Kategorija:窊, Kategorija:窋, Kategorija:窌, Kategorija:窍, Kategorija:窎, Kategorija:䆗, Kategorija:䆘, Kategorija:䆙, Kategorija:𥥇, Kategorija:𥥈, Kategorija:𥥉, Kategorija:𥥊, Kategorija:𥥋, Kategorija:𥥌, Kategorija:𥥍, Kategorija:𥥎, Kategorija:𥥏, Kategorija:𥥐, Kategorija:𥥑, Kategorija:𥥒, Kategorija:𥥓, Kategorija:𥥔, Kategorija:𥥕, Kategorija:𥥖, Kategorija:𥥗, Kategorija:𥥘, Kategorija:𥥙, Kategorija:𥥚, Kategorija:𥥛, Kategorija:𥥜, Kategorija:𥥝, Kategorija:𥥞, Kategorija:𥥟, Kategorija:𫁋, Kategorija:𬔈

+6 štrichai

Kategorija:窏, Kategorija:窐, Kategorija:窑, Kategorija:窒, Kategorija:窓, Kategorija:窔, Kategorija:窕, Kategorija:䆚, Kategorija:䆛, Kategorija:䆜, Kategorija:䆝, Kategorija:䆞, Kategorija:䆟, Kategorija:䆠, Kategorija:𥥠, Kategorija:𥥡, Kategorija:𥥢, Kategorija:𥥣, Kategorija:𥥤, Kategorija:𥥥, Kategorija:𥥦, Kategorija:𥥧, Kategorija:𥥨, Kategorija:𥥩, Kategorija:𥥪, Kategorija:𥥫, Kategorija:𥥬, Kategorija:𥥭, Kategorija:𥥮, Kategorija:𥥯, Kategorija:𥥰, Kategorija:𥥱, Kategorija:𥥲, Kategorija:𥥳, Kategorija:𥥴, Kategorija:𥥵, Kategorija:𫁌, Kategorija:𫁍, Kategorija:𬔉, Kategorija:𬔊

+7 štrichai

Kategorija:窖, Kategorija:窗, Kategorija:窘, Kategorija:窙, Kategorija:窚, Kategorija:窛, Kategorija:窜, Kategorija:窝, Kategorija:䆡, Kategorija:䆢, Kategorija:䆣, Kategorija:䆤, Kategorija:䆥, Kategorija:𥥶, Kategorija:𥥷, Kategorija:𥥸, Kategorija:𥥹, Kategorija:𥥺, Kategorija:𥥻, Kategorija:𥥼, Kategorija:𥥽, Kategorija:𥥾, Kategorija:𥥿, Kategorija:𥦀, Kategorija:𥦁, Kategorija:𥦂, Kategorija:𥦃, Kategorija:𥦄, Kategorija:𥦅, Kategorija:𥦆, Kategorija:𥦇, Kategorija:𥦈, Kategorija:𥦉, Kategorija:𥦊, Kategorija:𥦋, Kategorija:𥦌, Kategorija:𥦍, Kategorija:𥦎, Kategorija:𥦏, Kategorija:𥦐, Kategorija:𥦑, Kategorija:𥦒, Kategorija:𥦓, Kategorija:𥦔, Kategorija:𥦕, Kategorija:𥦖, Kategorija:𥦗, Kategorija:𥦘, Kategorija:𥦙, Kategorija:𥦚, Kategorija:𫁎, Kategorija:𫁏, Kategorija:𫁐, Kategorija:𬔋, Kategorija:𬔌

+8 štrichai

Kategorija:窞, Kategorija:窟, Kategorija:窠, Kategorija:窡, Kategorija:窢, Kategorija:窣, Kategorija:窤, Kategorija:窥, Kategorija:窦, Kategorija:窧, Kategorija:䆦, Kategorija:䆧, Kategorija:䆨, Kategorija:䆩, Kategorija:𥦛, Kategorija:𥦜, Kategorija:𥦝, Kategorija:𥦞, Kategorija:𥦟, Kategorija:𥦠, Kategorija:𥦡, Kategorija:𥦢, Kategorija:𥦣, Kategorija:𥦤, Kategorija:𥦥, Kategorija:𥦦, Kategorija:𥦧, Kategorija:𥦨, Kategorija:𥦩, Kategorija:𥦪, Kategorija:𥦫, Kategorija:𥦬, Kategorija:𥦭, Kategorija:𥦮, Kategorija:𥦯, Kategorija:𥦰, Kategorija:𥦱, Kategorija:𥦲, Kategorija:𥦳, Kategorija:𥦴, Kategorija:𥦵, Kategorija:𥦶, Kategorija:𥦷, Kategorija:𫁑, Kategorija:𫁒, Kategorija:𫁓, Kategorija:𬔍

+9 štrichai

Kategorija:窨, Kategorija:窩, Kategorija:窪, Kategorija:窫, Kategorija:窬, Kategorija:窭, Kategorija:䆪, Kategorija:䆫, Kategorija:𥦸, Kategorija:𥦹, Kategorija:𥦺, Kategorija:𥦻, Kategorija:𥦼, Kategorija:𥦽, Kategorija:𥦾, Kategorija:𥦿, Kategorija:𥧀, Kategorija:𥧁, Kategorija:𥧂, Kategorija:𥧃, Kategorija:𥧄, Kategorija:𥧅, Kategorija:𥧆, Kategorija:𥧇, Kategorija:𥧈, Kategorija:𥧉, Kategorija:𥧊, Kategorija:𥧋, Kategorija:𥧌, Kategorija:𥧍, Kategorija:𥧎, Kategorija:𥧏, Kategorija:𫁔, Kategorija:𫁕

+10 štrichų

Kategorija:窮, Kategorija:窯, Kategorija:窰, Kategorija:窱, Kategorija:窲, Kategorija:窳, Kategorija:窴, Kategorija:䆬, Kategorija:䆭, Kategorija:䆮, Kategorija:𥧐, Kategorija:𥧑, Kategorija:𥧒, Kategorija:𥧓, Kategorija:𥧔, Kategorija:𥧕, Kategorija:𥧖, Kategorija:𥧗, Kategorija:𥧘, Kategorija:𥧙, Kategorija:𥧚, Kategorija:𥧛, Kategorija:𥧜, Kategorija:𥧝, Kategorija:𥧞, Kategorija:𥧟, Kategorija:𥧠, Kategorija:𥧡, Kategorija:𥧣, Kategorija:𥧤, Kategorija:𥧥, Kategorija:𥧦, Kategorija:𥧧, Kategorija:𥧨, Kategorija:𥧩, Kategorija:𥧪, Kategorija:𥧫, Kategorija:𫁖, Kategorija:𬔎, Kategorija:𬔏

+11 štrichų

Kategorija:窵, Kategorija:窶, Kategorija:窷, Kategorija:窸, Kategorija:窹, Kategorija:窺, Kategorija:窻, Kategorija:窼, Kategorija:窽, Kategorija:䆯, Kategorija:䆰, Kategorija:䆱, Kategorija:䆲, Kategorija:䆳, Kategorija:䆴, Kategorija:𥧬, Kategorija:𥧭, Kategorija:𥧮, Kategorija:𥧯, Kategorija:𥧰, Kategorija:𥧱, Kategorija:𥧲, Kategorija:𥧳, Kategorija:𥧴, Kategorija:𥧵, Kategorija:𥧶, Kategorija:𥧷, Kategorija:𥧸, Kategorija:𥧹, Kategorija:𥧺, Kategorija:𥧻, Kategorija:𥧽, Kategorija:𥧾, Kategorija:𥧿, Kategorija:𥨀, Kategorija:𥨁, Kategorija:𥨂, Kategorija:𥨃, Kategorija:𥨄, Kategorija:𥨅, Kategorija:𥨆, Kategorija:𥨇, Kategorija:𥨈, Kategorija:𥨉, Kategorija:𥨊, Kategorija:𥨋, Kategorija:𫁗, Kategorija:𫁘, Kategorija:𫁙, Kategorija:𫁚, Kategorija:𬔐, Kategorija:𬔑, Kategorija:𬔒, Kategorija:𬔓

+12 štrichų

Kategorija:窾, Kategorija:窿, Kategorija:竀, Kategorija:竁, Kategorija:竂, Kategorija:竃, Kategorija:䆵, Kategorija:䆶, Kategorija:䆷, Kategorija:䆸, Kategorija:䆹, Kategorija:䆺, Kategorija:䆻, Kategorija:𥧼, Kategorija:𥨌, Kategorija:𥨍, Kategorija:𥨎, Kategorija:𥨏, Kategorija:𥨐, Kategorija:𥨑, Kategorija:𥨒, Kategorija:𥨓, Kategorija:𥨔, Kategorija:𥨕, Kategorija:𥨖, Kategorija:𥨗, Kategorija:𥨘, Kategorija:𥨙, Kategorija:𥨚, Kategorija:𥨛, Kategorija:𥨜, Kategorija:𥨝, Kategorija:𥨞, Kategorija:𥨟, Kategorija:𥨩, Kategorija:𫁛

+13 štrichų

Kategorija:竄, Kategorija:竅, Kategorija:䆼, Kategorija:䆽, Kategorija:𥨠, Kategorija:𥨡, Kategorija:𥨢, Kategorija:𥨣, Kategorija:𥨤, Kategorija:𥨥, Kategorija:𥨦, Kategorija:𥨧, Kategorija:𥨨, Kategorija:𫁜, Kategorija:𬔔

+14 štrichų

Kategorija:竆, Kategorija:䆾, Kategorija:䆿, Kategorija:𥨪, Kategorija:𥨫, Kategorija:𥨬, Kategorija:𥨭, Kategorija:𥨮, Kategorija:𥨯, Kategorija:𥨲

+15 štrichų

Kategorija:竇, Kategorija:䇀, Kategorija:𥨰, Kategorija:𥨱, Kategorija:𥨳, Kategorija:𥨴, Kategorija:𥨶, Kategorija:𥨷, Kategorija:𥨸, Kategorija:𥨹, Kategorija:𥨺

+16 štrichų

Kategorija:竈, Kategorija:竉, Kategorija:𥨵, Kategorija:𥨻, Kategorija:𥨼, Kategorija:𥨽, Kategorija:𥨾, Kategorija:𥨿, Kategorija:𥩀, Kategorija:𥩁, Kategorija:𥩂, Kategorija:𥩃, Kategorija:𥩄, Kategorija:𥩅, Kategorija:𥩆, Kategorija:𥩇, Kategorija:𥩈, Kategorija:𬔕

+17 štrichų

Kategorija:竊, Kategorija:䇁, Kategorija:𥩉, Kategorija:𫞺

+18 štrichų

Kategorija:𥩊, Kategorija:𥩋, Kategorija:𫁝

+19 štrichų

Kategorija:𥩌, Kategorija:𥩍, Kategorija:𥩏, Kategorija:𥩐, Kategorija:𥩑

+20 štrichų

Kategorija:𥩎, Kategorija:𥩒

+21 štrichas

Kategorija:𥩓

+24 štrichai

Kategorija:𥩔