Sąrašas:Cheminiai elementai (čekų kalba)

Puslapis iš Vikižodyno, laisvojo žodyno.
Jump to navigation Jump to search

Šis cheminių elementų sąrašas susideda iš lentelės. Atominis skaičius reiškia protonų skaičiu.

Atominis skaičius Simbolis Čekiškas pavadinimas Lietuviškas pavadinimas Lotynų/mokslinis pavadinimas
1 H vodík vandenilis hydrogenium
1 D deuterium deuteris deuterium
1 T tritium tritis tritium
2 He helium helis helium
3 Li lithium litis lithium
4 Be beryllium berilis beryllium
5 B bor boras borum
6 C uhlík anglis carboneum
7 N dusík azotas nitrogenium
8 O kyslík/senov. flogiston deguonis oxygenium
9 F fluor fluoras fluorum
10 Ne neon neonas neon
11 Na sodík natris natrium
12 Mg hořčík magnis magnesium
13 Al hliník aliuminis aluminium
14 Si křemík silicis silicium
15 P fosfor/senov. kostík fosforas phosphorus
16 S síra siera sulphur
17 Cl chlor chloras chlorum
18 Ar argon argonas argon
19 K draslík kalis kalium
20 Ca vápník kalcis calcium
21 Sc skandium skandis scandium
22 Ti titan titanas titanium
23 V vanad vanadis vanadium
24 Cr chrom chromas chromium
25 Mn mangan manganas manganum
26 Fe železo ferrum
27 Co kobalt kobaltas cobaltum
28 Ni nikl nikelis niccolum
29 Cu měď varis cuprum
30 Zn zinek cinkas zincum
31 Ga gallium galis gallium
32 Ge germanium germanis germanium
33 As arsen/arzén arsenas arsenicum
34 Se selen selenas selenium
35 Br brom bromas bromum
36 Kr krypton kriptonas krypton
37 Rb rubidium rubidis rubidium
38 Sr stroncium stroncis strontium
39 Y yttrium itris yttrium
40 Zr zirkonium cirkonis zirconium
41 Nb niob niobis niobium
42 Mo molybden molibdenas molybdaenum
43 Tc technecium technecis technetium
44 Ru ruthenium rutenis ruthenium
45 Rh rhodium rodis rhodium
46 Pd palladium paladis palladium
47 Ag stříbro sidabras argentum
48 Cd kadmium kadmis cadmium
49 In indium indis indium
50 Sn cín alavas stannum
51 Sb antimon stibis stibium
52 Te tellur telūras tellurium
53 I jod/jód jodas iodium
54 Xe xenon ksenonas xenon
55 Cs cesium cezis caesium
56 Ba baryum baris baryum
57 La lanthan lantanas lanthanum
58 Ce cer ceris cerium
59 Pr praseodym prazeodimis praseodymium
60 Nd neodym neodimis neodymium
61 Pm promethium prometis promethium
62 Sm samarium samaris samarium
63 Eu europium europis europium
64 Gd gadolinium] gadolinium
65 Tb terbium terbis terbium
66 Dy dysprosium disprozis dysprosium
67 Ho holmium holmis holmium
68 Er erbium erbis erbium
69 Tm thulium tulis thulium
70 Yb ytterbium iterbis ytterbium
71 Lu lutecium lutecis lutetium
72 Hf hafnium hafnis hafnium
73 Ta tantal tantalas tantalum
74 W wolfram volframas wolframium
75 Re rhenium renis rhenium
76 Os osmium osmis osmium
77 Ir iridium iridis iridium
78 Pt platina platina platinium
79 Au zlato auksas aurum
80 Hg rtuť gyvsidabris hydrargyrum
81 Tl thallium talis thallium
82 Pb olovo švinas plumbum
83 Bi bismut/vismut bismutas bismuthum
84 Po polonium polonis polonium
85 At astat astatis astatum
86 Rn (Nt) radon radonas radon
87 Fr francium francis francium
88 Ra radium radis radium
89 Ac aktinium aktinis actinium
90 Th thorium toris thorium
91 Pa protaktinium] protaktinis protaktinium
92 U uran uranas uranium
93 Np neptunium neptūnis neptunium
94 Pu plutonium plutonis plutonium
95 Am americium americis americium
96 Cm curium kiuris curium
97 Bk berkelium berklis berkelium
98 Cf kalifornium kalifornis californium
99 Es einsteinium einšteinis einsteinium
100 Fm fermium fermium fermis
101 Md mendelevium/mendělevium mendelevis mendelevium
102 No nobelium nobelis nobelium
103 Lr lawrencium laurencis lawrencium
104 Rf/Ku rutherfordium/kurčatovium rezerfordis rutherfordium
105 Db dubnium dubnis dubnium
106 Sg seaborgium syborgis seaborgium
107 Bh/Ns bohrium boris bohrium
108 Hs hassium hasis hassium
109 Mt meitnerium meitneris meitnerium
110 Ds darmstadtium darmštatis darmstadtium
111 Rg roentgenium rentgenis roentgenium
112 Cn kopernicium kopernikis copernicium
113 Uut/Nh ununtrium/nihonium nihonis ununtrium/nihonium
114 Fl flerovium flerovis flerovium
115 Uup/Mc ununpentium/moskovium moskovis ununpentium/moscovium
116 Lv livermorium livermoris livermorium
117 Uus/Ts ununseptium/tennessin tenesinas ununseptium/tennessine
118 Uuo/Og ununoctium/oganesson oganesonas ununoctium/oganesson
119 Uue ununennium ununennium
120 Ubn unbinilium unbinilis unbinilium