සෝවියට් සංගමය

Puslapis iš Vikižodyno, laisvojo žodyno.
Jump to navigation Jump to search

Flag of Sri Lanka.svg Sinhalų kalba[taisyti]

LocationUSSR.png

Žodžių junginys[taisyti]

සෝවියට් සංගමය

  1. Sovietų Sąjunga (lt) (Istorinės šalys)
  2. TSRS (lt) (sant.) (Istorinės šalys)
  3. Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga (lt) (Istorinės šalys)
  4. Tarybų Sąjunga (lt) (Istorinės šalys)


Žodžių junginį sudaro žodžiai: