κατά

Puslapis iš Vikižodyno, laisvojo žodyno.
Pereiti į navigaciją Jump to search

 Senovės graikų kalba[taisyti]

Tarimas[taisyti]

 • Transliteracija:
  • kata

Prielinksnis[taisyti]

κατά

Pagrindinė reikšmė – „žemyn“. Vartojama su:

 • kilmininku
 1. prieš (lt) (nurodo, prieš ką, kieno nenaudai kalbama)
  • Δημοσϑένης ἐν τῇ τῶν Ἀϑηναίων ἐκκλησίᾳ λόγον κατὰ Φιλίππου εἶπεν
   • Demostenas atėniečių susirinkime pasakė kalbą prieš Pilypą
 2. per (lt), po (lt) (nurodo judėjimą žemyn)
  • κατὰ γῆς κατώρυξαν
   • po žeme užkasė
  • βληθεὶς ὑπ' ἐκείνου τῇ πέτρᾳ κατὰ τῆς κεφαλῆς
   • gavęs nuo jo akmeniu per galvą
 • galininku
 1. (įnagininkas) (lt) (nurodo judėjimą leidžiantis žemyn arba buvimą apačioje)
  • ἡ ὁδὸς καϑ’ ἣν εἷλκον τοὺς λίϑους
   • kelias, kuriuo (žemyn) vilko luitus
 2. pagal (lt) (sutinkamai su kažkuo, darant kaip priklauso)
  • κατὰ τοὺς πατρίους νόμους παρέλαβε τὴν βασιλείαν
   • pagal tėvynės įstatymus perėmė karaliaus valdžią
  • κατὰ Ἐρατοσϑένη τῆς γῆς ὁ ἥλιος ἀπέχει σταδίους ὀκτὼ καὶ ἑβδομήκοντα μυριάδας
   • pagal Eratosteną, nuo Žemės Saulė nutolusi 780 000 stadijų
  • κατὰ γνώμην (φύσιν)
   • pagal norą (prigimtį)
 3. po (lt) (skersai išilgai po nurodytą vietą, panašiai kaip ἀνά + acc.), (įnagininkas) (lt)
  • οἱ ϑεράποντες περιῆγον Σόλωνα κατὰ τοὺς ϑησαυρούς
   • tarnai vedžiojo Soloną po lobynus
  • κατὰ γῆν (ϑάλατταν)
   • po žemę (jūrą) (t.y., žeme, jūra arba žemėje, jūroje)
 4. per (lt), į (lt) (nurodant veiksmo taikinį, esantį žemiau kažko, judėjimą žemyn)
  • παίσας τῇ χρυσῇ τριαίνῃ κατὰ τὴν τῆς Ἀκροπόλεως πέτραν ἐδήλωσε κρήνην
   • trenkęs auksiniu trišakiu per (į) Akropolio uolą, atvėrė versmę
 5. apie (lt) (nurodant apytikslį skaičių)
  • ἐργάζοντο κατὰ δέκα μυριάδας ἀνϑρώπων
   • dirbo apie šimtą tūkstančių vyrų
 6. su (lt), per (lt), nuo (lt),  (lt), (galininkas) (lt) (nurodant laiką, per kurį kažkas įvyko)
  • κατὰ χρόνον
   • su laiku, per laiką
  • ὁμοιωθέντος κύκνῳ καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν νύκτα Τυνδάρεω ἐγεννήθη Πολυδεύκης
   • pasivertus gulbe ir tą pačią naktį Tindarėju, gimė Polideukas
  • κατ' ἀρχάς
   • iš pradžių
 7. apie (lt), (kilmininkas) (lt) (nurodo tikslą)
  • ἤσκει τὰ κατὰ τὸν πόλεμον
   • lavinosi apie karą (kad paskui išmanytų)
 8. po (lt), kas (lt), su (lt), sulig (lt) (distributyviškai)
  • καθ' ἕκαστον γὰρ βῆμα τῆς σῆς ἀρετῆς ἀναμνησθήσῃ
   • mat su (sulig) kiekvienu žingsniu savo dorybę atsiminsi

Etimologija[taisyti]

Žodžio kilmė nežinoma. Jeigu žinote žodžio etimologiją, maloniai kviečiame ją parašyti čia. Instrukcijas, kaip nurodyti etimologijas rasite čia.